Henvisninger lægges på net-hotellet eller sendes direkte til

Neurologisk Speciallægeklinik
v. Per Schmidt Sørensen
Ny Tilemannsvej 4
8450 Hammel
(ydernr. 278041)
Anvendes sidstnævnte, vil patienten umiddelbart blive indkaldt, og behøver således ikke selv at ringe til klinikken.


Hvis du har brug for rådgivning eller blot et råd, kan du benytte mit hemmelige nummer i perioden mandag til fredag fra kl. 10.30 til 11.00, 
eller du kan sende en mail med en kort skitsering af problemet og cpr.nr. på patienten. Så vil jeg svare hurtigt.
Mailadresse med link finder du under fanebladet kontakt.

Subakutte tider kan du som praktiserende læge altid få, hvis du anmoder herom, hvorimod patienter ikke selvstændigt kan ændre til en hurtigere tid end den, de har fået tildelt efter visitering.
Neurologisk Speciallægeklinik V/Per Schmidt Sørensen | CVR: 18891786 | Ny Tilemannsvej 4, 8450 Hammel  | Tlf.: 8765 9002