Praktiske informationer / Overholdelse af tid

Overholdelse af tid

Overholdelse af tid og forsinkelse.


Det er vigtigt, at du har udfyldt det spørgeskema, som du har fået tilsendt, enten som vedhæftet fil til indkaldelsen pr. mail eller vedlagt indkaldelsen pr. brev.
Hvis du ikke har medbragt oplysningssedlen, kan du nå at udfylde een i venteværelset inden, du bliver kaldt ind. Der finder du også blanke spørgeskemaer.

Kommer du for sent, vil neurologen være nødt til at afkorte din konsultation tilsvarende, og du kan risikere at skulle komme igen for at fuldføre konsultationen.

Kommer du meget for sent (dvs. over 20 min.) i forhold til den aftalte tid, vil konsultationen ikke kunne gennemføres den dag.
Udebliver du fra en konsultation, eller melder du afbud mindre end 24 timer før planlagt konsultation, er vi berettiget til at opkræve et gebyr på 250 kr.

Afbud modtages pr. E-mail døgnet rundet alle ugens dage på

info@neurologen.nu

Din konsultation kan være forsinket i forhold til det aftalte tidspunkt. Dette skyldes, at undersøgelse af den forrige patient af uforudsete grunde trækker ud.
Neurologen gør sit yderste for at undgå dette, men helt at undgå forsinkede konsultationer er ikke mulig.

Hvis din konsultation er mere end 20 minutter forsinket, vil du får besked herom i venteværelset.

Hvis du ikke har fået besked, og der er gået 20 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, er det meget vigtigt, at du kontakter personalet, således at vi bliver opmærksomme på problemet.
Mød ca. 10 minutter før den aftalte tid og sørg for, at du er klar, når du bliver kaldt ind til neurologen.
Neurologisk Speciallægeklinik V/Per Schmidt Sørensen | CVR: 18891786 | Ny Tilemannsvej 4, 8450 Hammel  | Tlf.: 8765 9002